Home » Natuur gebieden » Leemkuilen

Leemkuilen

De graslanden die om de Leemkuilen nabij Biezenmortel heen liggen, worden begraasd. Zo ontstaan ‘mantels’ en ‘zomen’: geleidelijke overgangen van bos via struweel naar grasland. Het zijn ideale broedplaatsen voor vogels.

Inmiddels hebben de leemkuilen zich ontwikkeld tot een water- en moerasgebied.

 

Foto onder: De graslanden langs de leemkuilen worden begraasd.

Foto onder: De leemkuilen hebben zich ontwikkeld tot een water- en moerasgebied.

Foto onder: Het is een ideale plaats voor o.a allerlei soorten watervogels. 

Foto onder: Zelfs de lepelaar kun je in het vennetje naast de leemkuilen tegenkomen.