Home » Water vogels » Fuut

Fuut

Futen komen voor in voedselrijke zoete wateren met een ondiepe randzone en drijvende planten. Ze maken een drijvende nest van waterplanten. De jongen van de fuut hebben zebrastrepen. Futen duiken vooral naar vis maar vullen dit menu aan met waterinsecten als kokerjuffers. Een deel van de Nederlandse futen trekt in de winter weg, de meeste futen blijven echter de hele winter hier.

 

Foto onder: De jongen van de fuut hebben zebrastrepen.

Foto onder: Een jonge fuut op de rug van één van de ouders.

Foto onder: Futen komen voor in voedselrijke zoete wateren

Foto onder: Broedende fuut.