Home » Zoogdieren » Wild konijn

Wild konijn

Een van de meest voorkomende zoogdieren in Nederland is het konijn. Het konijn is een strikte vegetariër, de kleinst voorkomende grazer in Nederland. Ze leven van een grote variatie aan plantaardig voedsel o.a. grassen, kruiden, knollen, boom bast en akkergewassen. In het wild leven konijnen altijd in groepsverband. De groepen bestaan uit meer vrouwen (voedsters) dan uit mannen (rammelaars).