Home » Vlinders » Dagpauwoog

Dagpauwoog

De dagpauwoog is een vlinder met op de bovenkant van alle vier de vleugels een groot opvallende "oog" met allerlei kleuren. De onderkant van de vleugels is zwart. Vanaf maart tot in mei, zodra de temperatuur het toelaat, is de vlinder op allerlei plekken te vinden. De dagpauwoog  komt voor  op ruige graslanden, bloemrijke randen van bos- en heidegebieden, dijken, parken en tuinen. De eitjes worden uitsluitend afgezet op de grote brandnetel. Jonge rupsen leven in groepen in spinselnesten, de volwassen rups leeft alleen. De soort overwintert als vlinder op een vochtige en koele plaats in een boom of gebouw.

Foto's onder: Dagpauwoog met zijn opvallende ogen op de vleugels.