Poelkikker

De poelkikker komt in ons land vooral in het Oosten en Zuiden voor. Het is een zon- en warmteminnende soort met een voorkeur voor onbeschaduwde wateren. Hij houdt van voedselarm, schoon water. Hij heeft een voorkeur voor zwak zure, stilstaande wateren in bos- en heidegebieden op de hogere zandgronden. Hij komt voor in vennen, poelen en watergangen in hoogveengebieden, en in uiterwaarden.

 

 

Foto onder: De poelkikker is een zon- en warmteminnende soort.

Foto onder: De poelkikker houdt van voedselarm, schoon water.

Foto onder: Twee poelkikkers in de voorjaars zon.

Foto onder: Een ploekikker drijvend op het water van een paddeploel.