Home » Water vogels » Waterhoen

Waterhoen

De waterhoen is een echte watervogel die zich thuis voelt tussen de oeverbegroeiing. De schuwe watervogel vlucht bij gevaar de oeverbegroeiing in. Hij zwemt schoksgewijs, waarbij het hoofd op en neer gaat. Op het land loopt het waterhoen als een echte heer met rustige grote passen.

Foto onder: Een waterhoen is op het land een echte heer.