Home » Overige vogels » Holenduif

Holenduif

De holenduif komt voor in gebieden waar boerderijen, akkers, weilanden en bossages elkaar afwisselen hier vindt de holenduif het meeste van zijn gading. Het nest wordt gemaakt in een holte, maar daartoe kunnen allerlei plekken dienstdoen. Konijnenholen, nestkasten, boomholten en holten in gebouwen.