Home » Water vogels » Lepelaar

Lepelaar

Het voedsel van de lepelaar bestaat uit vis, waterdieren, slakken, insecten en wormen, ook wel eens plantendelen.
Door de lepelachtige snavel is de lepelaar van dichtbij met geen enkele andere vogel te verwarren. Op grote afstand en in de vlucht lijkt de vogel enigszins op de zilverreiger. Hoewel de hals in de vlucht iets naar beneden hangt, wordt de hals niet in de voor reigers typerende S-vorm gehouden.

De unieke snavel gebruikt de lepelaar om onder water met heen en weer maaiende bewegingen prooidieren zoals kleine vissen op te jagen. Opgeschrikte prooien worden vervolgens met een snelle beweging uit het water gehapt.

 

Foto onder: Lepelaar op zoek naar voedsel.

Foto onder: De lepelaar heeft een lepelachtige snavel.

Foto onder: De unieke snavel gebruikt de lepelaar om onder water met heen en weer maaiende bewegingen prooidieren zoals kleine vissen op te jagen.

Hieronder meer foto's van de lepelaar.