Home » Vlinders

Vlinders

           

                    Dagpauwoog

 

 

De dagpauwoog is een vlinder met op de bovenkant van alle vier de vleugels een groot opvallende "oog" met allerlei kleuren.  

Lees meer.

                   Bont zandoogje

 

 


Het bont zandoogje komt voor langs bosranden en in open bossen. Soms zitten ze met open vleugels te zonnen. Lees meer.

                    Bruin zandoogje

 

 

Het bruin zandoogje komt in Nederland voor in Drenthe en Zuidoost Friesland en in het Zeeland, Brabant en Noord-Limburg.

Lees meer.

                        Landkaartje

 

 

Het landkaartje komt voor in ruigten en graslanden in de buurt van vochtige bossen, heggen en houtwallen, open plekken in het bos en bosranden maar ook in tuinen en parken. Lees meer.

                          Atalanta

 

 

De atalanta is een zwarte vlinder met twee rode banen op zijn vleugels en bovenaan witte vlekken. Lees meer.

               Gehakkelde aurelia

 

De gehakkelde aurelia is te herkennen aan zijn gekartelde vleugels en de witte letter C op de onderkant van zijn achtervleugel.
De gehakkelde aurelia is van begin april tot half mei en van half juni tot eind oktober te zien. Hij is vaak te vinden langs bosranden, langs brede bospaden en op open stukken in het bos.

Lees meer.

                     Bont dikkopje

 

Het bont dikkopje kun je vinden in vochtige, grazige vegetaties langs bosranden en bospaden.

Ze zijn te zien van half mei-half juni in één generatie. De vlinders voeden zich met nectar van onder andere braam en echte koekoeksbloem.

                  Kleine vuurvlinder

 

De kleine vuurvlinder is een kleine oranje-bruine vlinder die veel voorkomt in heel Nederland. De vlinder vliegt van half mei tot half juni en daarna weer in juli tot oktober. Lees meer.