Home » Water vogels » Purperreiger

Purperreiger

De purperreiger is een sierlijke reiger met een fraai uiterlijk. De purperreiger is donkerder, kleiner en vooral slanker dan de blauwe reiger. De purperreiger is een moerasbewoner en broedt in drassig, overjarig rietland en in door oud riet omgeven struweel. Het voedsel bestaat vooral uit vis en amfibieën, die in ondiep open water gevangen worden. Purperreigers zijn trekvogels, die overwinteren in West-Afrika bezuiden de Sahara. Ze zijn een veel zeldzamer dan de blauwe reiger.

Foto's onder: De purperreiger is een sierlijke reiger met een fraai uiterlijk.

Foto's onder: Op zoek naar een prooi.

Maak een Gratis Website met JouwWeb